Биз билан алоқа

Бизга мақола ёзинг!

Mulohaza.uz сайти ўз иш фаолиятини бошлаганига кўп бўлмаган бўлса-да, ўзининг доимий фикрловчи, мулоҳаза қилувчи кенг аудиториясига эга бўлди.

Бизни бир кунда ўртача 5-6 минг нафар фойдаланувчи кузатиб боради.

Сиз, ижодкормисиз? Унда дарҳол биз билан боғланинг!

Бизга ўз шеър, ҳикоя, мақола, ҳажвия, таржималарнигизни юборинг! Биз уларни ўрганиб чиқиб, албатта кенг жамоатчилик муҳокамасига ҳавола этамиз.

Демак, ўз ижод намуналарингизни юбориш усуллари:

Электрон почтамиз: mulohaza@mail.ru

Телеграм орқали: @Khurbanov

Телефон рақами: +99899-877-10-18

Биз Сизни кутамиз!!!

Исмингиз: (Муҳим)

E-mail: (Муҳим)

Мавзу: (Муҳим)

Ҳабарингиз матни: (Муҳим)