Иқтибос

Фин мақоллари (139 та)

Муаллиф Abduvali Qurbanov

• Қонун кучсиз ерда разолат ҳукмрон.
• Шим кийиб юрганларнинг ҳаммаси ҳам эркак эмас.
• Дард югуриб келиб, эмаклаб кетади.
• Бошингга мусибат тушса, маслаҳатчи кўпаяди.
• Икки булбул бир шохда сайрамайди.
• Ҳасад ва гумонлар саунада куйиб битади.
• Ҳўкизни шохидан, одамни сўзидан иладилар.
• Ўзгани бир кун алдайсан, ўзингни — бир умр.
• Баланд овоз бўшлиқдан далолат.
• Агар онда-сонда кўриб турсанг, қарға ҳам гўзал.
• Аҳмоқнинг устидан кул, сурбетни ур, аммо камбағалнинг боласига тега кўрма.
• Меҳмон ва балиқ учун қонун битта: уч кундан сўнг айнийди, барча ундан жирканади.
• Уй ва сувинг бўлса, овқат топилади.
• Денгизда мусибат бўлганда қуруқликда ақллилар кўпаяди.
• Тамаки ва ичимлик умумий, хотин ва хаммом ўзингники бўлиши лозим.
• Хаммом фин учун доридир.
• Хотинсиз эр — томсиз сарой.
• Мусибат эски маслаҳатларни ёдга солади.
• Камбағални ой юзи, бойни пули уйлантиради.
• Камбағал бойигач, ақлли бўлади, бой камбағаллашгач аҳмоққа айланади.
• Ҳожат бўлмаса эрта турмайдилар.
• Бой камбағалнинг лаби нима деб пичирлаётганини қайданам билсин?
• Бой пули билан тўлайди, камбағал — териси билан.
• Кўп эшитиб, кам гапир.
• Болалар бўлса нон топилади.
• Кўзда кўришга жой топилади, ошқозонда эса йўқ.
• Меҳмонга навбат билан борадилар.
• Қарз билан бойиб кетолмайсан.
• Ҳар мамлакат ўз ҳолича яшайди.
• Қайиқда қари одам — маслаҳатчи.
• Тинч яшаш — сокин дарёда сузиш.
• Қоронғида ҳамма чўчқалар қора кўринади.
• Финландияда оққайин ҳукмдор, арча — шаҳзода.
• Винони ичмайдилар, тотиб кўрадилар, холос.
• Ёлғоннинг ярми ҳақиқат.
• Қудуққа олиб келинган сув узоқ турмайди.
• Бўрини оёғи боқади.
• Қарға лаънатдан ўлмайди.
• Хўроз бор жойда қишлоқ ҳам бор, ит қаерда бўлса, яқинида уй бор.
• Аҳмоқлик оломонда авжига чиқади.
• Калла ухлаш учун керак, ишда ақл лозим.
• Очлик бўриваччани увиллашга ўргатади.
• Очлик исталган овқатни шўр қилади.
• Очга уйқу ҳам, кулгу ҳам тотимайди.
• Оч одам бўрини ҳам еб қўяди.
• Камбағалга қўлингни тут, унинг қўли иссиқ.
• Ғурур тушкунлик пайтида ҳам қадни тик этади.
• Қиз ёш, кофе қайноқ бўлиши лозим.
• Баъзида пул жароҳатга малҳам бўлади.
• Тинчликда яшаш — тинч дарёдан қайиқ билан кечиш деган гап.
• Ғалла ҳам тинчлик маҳалида ҳосил беради.
• Жанжал ва ғазаб ҳалокатга элтади, табассум ва ҳақиқат ҳаёт бағишлайди. Тилла қиличдан ёғоч ҳасса афзалроқ.
• Ўттиз дўстнинг ичида беш рақиб топилади.
• Меҳнатда вақт қувноқ ўтади.
• Кучли қўлга тушса тош ҳам эзилади.
• Уста иш изламайди, иш устасини излайди.
• Супургисиз озодалик бўлмагани каби, меҳнатсиз ҳам хайр йўқ.
• Ўғлим одам бўлмади, деб қайғурма, бир кун келиб қирол бўлса, не ажаб.
• Иссиқ келган қишдан кўра совуқ келган ёз яхши.
• Дарахтни болтанинг бир зарби билан йиқитолмайсан.
• Дарахтнинг қандайлиги мевасидан билинади.
• Яхши хабар узоққа боради, ёмони ундан ҳам олисга.
• Яхшилик доим секин келади.
• Бекасиз уй совуқ сауна кабидир.
• Урушқоқ ит йиртиқ пўстин билан юради.
• Дўст бошингга кулфат тушганда билинади.
• Аҳмоқ узоқ тушунтиради, ақлли узоқ ўйлайди.
• Агар сауна ёрдам бермаса, дарднинг давоси йўқ.
• Бахиллик — касаллик.
• Бола сувга интилади, қари — оловга.
• Шарқдан Қуёшдан бошқа хайр келмайди.
• Яхши одам билан қўл бериб сўраш.
• Ёмон қўшни билан барча қонунларни ўрганасан.
• Сауна — камбағал учун аптека.
• Айтилган сўз — отилган ўқ.
• Одамнинг ўзидан кул, қалпоғидан эмас.
• Меҳмон қилиш билан камбағал бўлиб қолмайсан.
• Илмоқни узган балиқ доим катта бўлади.
• Кўкрак мушукда ҳам бўлади.
• Аввал ошхона қур, кейин уйлан.
• Ухлаётганни илон ҳам чақмайди.
• Қариянинг тиши ўрнини пичоқ эгаллайди.
• Руслардан қўрқиш — доноликнинг бошланиши.
• Қийналиб-қийналиб ёрқинроқ тож киясан.
• Ишларинг сендан олдин югуради.
• Кўп шуғулланмасдан уста бўлолмайсан.
• Меҳнат билан топилган таом мазали бўлади.
• Қўрқоқ — сўзда кучли.
• Финландия — мингкўллар ўлкаси.
• Бойнинг уйида ёнғин бўлса, унинг пулига ўт тушади.
• Моҳир устанинг барча асбоби ўткир, ношуднинг пичоғи ҳам ўтмас.
• Дангаса — ўғрининг укаси.
• Каззоб руҳоний бўлгандан ростгўй гуноҳкор бўлган афзал.
• Бойнинг этигида кун кўргандан, қашшоқнинг остонасида яшаган афзал.
• Мусибатдаги олтин қуймадан хурсандликдаги бурда нон афзал.
• Узоқ тургандан озроқ ўтирган афзал.
• Икки кун ўлгандан бир соат яшаган афзал.
• Қўлингдаги битта олма дарахтдаги ўнтадан афзал.
• Одамлар одатда ўзларида етишмаётган нарсадан баҳс қиладилар.
• Она болага сут билан қўшиб ўз ақлини бера олмайди.
• Айиқни ҳамма билади, у эса ҳеч кимни танимайди.
• Оиладаги энг кенжа фарзанд — доимо бола.
• Ёш овқатдан, қари уйқудан озуқа олади.
• Бир марта ёш бўласан, икки марта — бола.
• Эркакнинг сочи тушади, аёлники оқаради.
• Биз одатда кўп шошиламиз, ишга ҳам шошилсак эди…
• Мой бўлса меҳмон, пиво бўлса дўст топилади.
• Ўз ерингда омоч ҳам оғир эмас.
• Иш одамни бузмайди, одам ишни бузади.
• Болғани жуда баланд кўтараверма, оёғингга уриб оласан.
• Аччиқни тотмагунча ширинни тушунмайсан.
• Одамни эмас, унинг одатларини айбла.
• Бир ҳафта ўйла, лекин аниқ гапир.
• Бир ўзинг яшолмайсан.
• Сабр — умиднинг синглиси.
• Аччиқ тил қиличдан қўрқинчли.
• Карамни қўриқлашга эчкини қўймайдилар.
• Кофенинг ҳиди билан уйни, пишириқ билан бекани баҳолайдилар.
• Об-ҳавони кеч кирганда, эркакни соқоли чиққанда мақта.
• Қийналиб-қийналиб охири эришасан.
• Русчани қайноқ картошкани оғзингга текизгандан кейингина ўрганасан.
• Аҳмоқ бозорга бордими, олғирнинг чўнтагига пул тушади.
• Онанинг одатлари қизига ўтади.
• Уйим хароб бўлса ҳам ўзимники.
• Швеция бой бўлиши мумкин, лекин Финландия — гўзал.
• Йўлдошингга ухлаши учун, меҳмонга дам олиши учун имкон бер.
• Қўли гўнгда бўлган инсоннинг оғзи доим мойда.
• Қўшнининг уйи ёнса, сенинг уйинг ҳам хавфда.
• Доно аҳмоқнинг узун нутқидан кичик шеър битади.
• Қулоқ кўз кўргандан кўп нарсани эшитади.
• Нон тинчликда етиштирилиб, урушда сотилади.
• Қарздорнинг рўзғори — тешик қайиқ.
• Яхши қўшни — ярим давлат.
• Сувнинг қадри қудуқ қуриганда билинади.
• Кулфат келганда ақлинг ортади, бойлигинг эмас.
• Шайтон кўриниши билан эмас, номи билан қўрқинчли.
• Швед овқатни мойдан бошлайди, фин — тузланган балиқдан.
• Ёш камбағал бўлса ҳам — қувноқ, қари бой бўлса ҳам — тушкун.
• Тил суяксиз, аммо суякни кесади.

Давронбек Тожиалиев таржима қилди.

Манба: ziyouz.uzМуаллиф ҳақида

Abduvali Qurbanov

Leave a Comment