Юкланмоқда...
Ҳикоялар

Мурданинг қўли

Бир куни кечқурун, бундан саккиз ой муқаддам, дўстимиз Луи Р.нинг хонасига бир кеча собиқ...

Ҳикоялар

Бир кам дунё

– “Бахтлимисиз?”! “Албатта, бахтлиман!”. Лекин… нигоҳлар ер чизди. – Бу дунёда бахтлилар ҳам кўп...